SS-Obersturmbannführer

(NSDAP Mitgliedsnummer 475.090)
(SS-Mitglieds-Nr. 28.788)

Beförderung zum SS-Sturmführer:
Beförderung zum SS-Obersturmführer:
Beförderung zum SS-Sturmhauptführer: 07.10.1932
Beförderung zum SS-Sturmbannführer: 31.07.1933
Beförderung zum SS-Obersturmbannführer: 01.09.1933