SS-Obersturmbannführer

(NSDAP Mitgliedsnummer 110.974)
(SS-Mitglieds-Nr. 55.370)

Beförderung zum SS-Sturmführer:
Beförderung zum SS-Obersturmführer:
Beförderung zum SS-Hauptsturmführer: 01.10.1933
Beförderung zum SS-Sturmbannführer: 10.11.1933
Beförderung zum SS-Obersturmbannführer: 20.04.1934